Noci88

Played 24/7 by betting on the numbers of the balls drawn from a bingo blower machine that range from 1 up to 75.

bong888 ca cuoc bong da

Hoạt động 24 / 7, bạn có thể tham gia cuộc chơi bằng cách đặt cược vào một con số bất kỳ được ghi trên các quả bóng sẽ được rút ra từ máy bingo blower. Tổng cộng có 75 quả bóng được đánh số từ 1 đến 75.

Hướng dẫn cách chơi Number Game – How to Bet (Number Game – Cách chơi)

3 balls will be drawn to complete an Event that lasts for 7 minutes.

Sẽ có 3 quả bóng được rút ra trong một cuộc chơi kéo dài trong 7 phút

Reshuffle the balls every after each event.

Các quả bóng sẽ được trả về máy Bingo sau mỗi cuộc chơi để bắt đầu một cuộc chơi mới

There are 38 “Over” and 37 “Under” balls.

Có tất cả 38 quả bóng thuộc “Over” và 37 quả bóng thuộc “Under”.

There are 38 “Odd” and 37 “Even” balls.

Có tất cả 38 quả bóng thuộc “Odd” và 37 quả bóng thuộc “Even”.

Bong88 Link vào bong88 mới nhất 2022

Running Games (Trực tiếp)

Hướng dẫn quy tắc Number Game - Rules (Number Game - Quy Tắc)

Next Over/Under

Bet whether the next ball drawn will be Over or Under.

Dự đoán kết quả “Lớn/ Nhỏ” của quả bóng tiếp theo.

Next Odd/Even

Bet whether the next ball drawn will be Odd or Even.

Dự đoán kết quả “Lẻ/ Chẵn” của quả bóng tiếp theo.

Next Combo

Bet whether the next ball drawn will be Over 37.5/Odd, Under 37.5/Odd, Over 37.5/Even and Under 37.5/Even.

Dự đoán kết quả “Lớn 37.5 / Lẻ”, “Nhỏ 37.5 / Lẻ”, “Lớn 37.5 / Chẵn” , “Nhỏ 37.5 / Chẵn”.

For Example:

If the next ball drawn is 30, then “Under 37.5/Even” bets win. All other bets, lose.

Ví dụ:

Nếu quả bóng được rút ra là 30, và người chơi đặt cược kết quả “Nhỏ 37.5 / Chẵn” sẽ giành chiến thắng. Tất cả các đặt cược khác đều thua.

Đổi biệt danh trong tài khoản để đăng nhập bong88

Next High/Low

Bet whether the next ball drawn will have a higher or lower number.

Dự đoán quả bóng tiếp theo sẽ có con số lớn hơn hoặc nhỏ hơn con số của quả bóng hiện tại được rút ra.

For Example:

The current ball drawn is 30, if the next ball drawn is higher than 30 then “High” bet wins. Otherwise, “Low” bet wins.

Ví dụ:

Quả bóng hiện tại rút ra là 30, nếu quả bóng rút ra có con số lớn hơn 30 thì người đặt cược kết quả “High” thắng cược và ngược lại.

Đại lý Bong88

Warrior

Comparing which is higher between 2nd ball drawn and 3rd ball drawn. Number 1 is the lowest, Number 75 is the highest bingo ball.

Dự đoán quả bóng có con số lớn hơn trong 2 quả bóng thứ 2 và thứ 3 được rút ra. Số 1 là số nhỏ nhất, Số 75 là lớn nhất trong bóng bingo.

For Example:

If the 2nd ball drawn is number 45 and 3rd ball drawn is number 60, then the player that bets on 3rd ball will win the game.

Ví dụ:

Nếu quả bóng thứ 2 rút ra là số 45 và 3 quả bóng rút ra là số 60, và người chơi đặt cược vào bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.

Bong88. com – Hoa hồng – Tiền cỏ

Trả lời