Noci88

1. Định nghĩa

Giá trị Ròng là khoản tiền tối thiểu mà thành viên có thể nhận được từ vé cược vào Người thắng Trận đấu trong từng trận đấu.

Nếu khoản chi này lớn hơn tổng số tiền cược thực, Giá trị Ròng sẽ là tổng số tiền cược thực.

bong888 ca cuoc bong da

Tiền cược Thực = Tiền cược bị khấu trừ trong số dư.

hoản tiền này được thêm vào Tín dụng Cược của thành viên giúp thành viên chơi cược thêm.

Sau khi trận đấu được quyết toán, Giá trị Ròng của trận đấu sẽ được xóa bỏ và khoản tiền thắng/thua thực sẽ được thêm vào số dư của thành viên.

 

2. Vị trí

Khoản tiền Giá trị Ròng chỉ được hiển thị trong Thông tin Số dư ở mức độ thành viên.

Giá trị Ròng

 

3. Ví dụ

 1. Ví dụ 1:

  Tổng số Tiền Đội nhà Thắng > Tổng tiền cược > Tổng số Tiền Đội khách Thắng

  Đối với loại cược Người thắng Trận đấu, thành viên A đã đặt khoản tiền là $100 cho đội Nhà với tỷ lệ cược Malay – 0.94. Kết quả của vé này sẽ là:

  Giá trị RòngThông tin về Số dư của Thành viên sẽ được hiển thị như sau:

Giá trị Ròng

Classic Shop

Ví dụ 2:

Tổng số Tiền Đội khách Thắng > Tổng tiền cược > Tổng số Tiền Đội nhà Thắng

Đối với loại cược Người thắng Trận đấu, thành viên A đã đặt cược 2 vé.

Vé 1 đặt vào đội Nhà với khoản tiền cược là $100 và tỷ lệ cược Hong Kong là 0,8.
Vé 2 đặt vào đội Khách với khoản tiền cược là $100 và tỷ lệ cược Hong Kong là 1,02.

 

Kết quả của các vé này sẽ là:

Giá trị Ròng

Vé 1 được cược vào Đội Nhà

Nếu đội Nhà thắng → Số Tiền Đội nhà Thắng = $180
Nếu đội Khách thắng → Số Tiền Đội khách Thắng = 0

Vé 2 được cược vào Đội Khách

Nếu đội Nhà thắng → Số Tiền Đội nhà Thắng = 0
Nếu đội Khách thắng → Số Tiền Đội khách Thắng = $202

 

Tổng cộng

Giá trị ròng bong88

Thông tin về Số dư của Thành viên sẽ được hiển thị như sau:

Giá trị Ròng
 1. Lưu ý: Khoản Giá trị Ròng đã được thêm vào Tín dụng Cược của thành viên bong88.Hạn Mức = Số dư – Chưa xử lý + Giá trị Ròng + Hạn Mức Tín Dụng
 2. Ví dụ 3:

  Tổng số Tiền Đội khách Thắng > Tổng số Tiền Đội nhà Thắng > Tổng tiền cược

  Đối với loại cược Người thắng Trận đấu, thành viên A đã đặt cược 2 vé.

  Vé 1 đặt vào đội Nhà với khoản tiền cược là $100 và tỷ lệ cược Thập phân là 2,1.
  Vé 2 đặt vào đội Khách với khoản tiền cược là $100 và tỷ lệ cược Thập phân là 2,3.

   

  Kết quả của các vé này sẽ là:

Giá trị Ròng

Vé 1 được cược vào Đội Nhà

Nếu đội Nhà thắng → Số Tiền Đội nhà Thắng = $210
Nếu đội Khách thắng → Số Tiền Đội khách Thắng = 0

Vé 2 được cược vào Đội Khách

Nếu đội Nhà thắng → Số Tiền Đội nhà Thắng = 0
Nếu đội Khách thắng → Số Tiền Đội khách Thắng = $230

Tổng số

Giá trị ròng bong88

Thông tin về Số dư của Thành viên sẽ được hiển thị như sau:

Giá trị Ròng

 

Trả lời