Noci88

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

 

Ví dụ 1 (thắng)

bong888 ca cuoc bong da

hướng dẫn cá cược tổng hợp

Ví dụ 2 (thua)

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

CÁCH TÍNH Chấp Thắng Nửa quả và Chấp Thua Nửa quả

Ví dụ: Chấp thua nửa quả

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

1.77 x [0.5] x [0.5] x 1.89 x 100 – 100 = -16.37

Công thức Điều chấp và Cách tính Cửa trên Cửa dưới

 1. Nếu thắng lấy tỷ lệ cược nhân với tỷ lệ cược tiếp theo
 2. Nếu chấp thắng nửa quả lấy [(tỷ lệ cược -1) / 2] + 1 và nhân với tỷ lệ cược tiếp theo
 3. Nếu chấp thua nửa quả lấy tỷ lệ cược = [0,5] và nhân với tỷ lệ cược tiếp theo
 4. Tổng số cuối cùng = (tỷ lệ cược * số tiền đặt cược) – số tiền đặt cược

https://bong88.de/gia-tri-rong/

Ví dụ: Chấp thua nửa quả

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

1.83 x 2.11 x [0.5] x 2.06 x 100 – 100 = 297.71

Ví dụ về Chấp Thắng Nửa quả:

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

[((1.74 – 1 )/ 2) + 1] x 1.9 x [((1.93 – 1 )/ 2 ) + 1] x 1.88 x 300 – 300 = 1,850.75
* Bạn có thể đặt cược tổng hợp ngay với những môn thể thao khác nhau.
Cược đơn và cược kết hợp

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Lucky

Lựa chọn may mắt gồm 1 Cược xiên hệ thống (Số Trixie hoặc Yankee hoặc Canadian hoặc Heinz hoặc Super Heinz hoặc Goliath và X của các đặt cược đơn. Hãy xem chi tiết bên dưới.

Lucky 7 = 1 Trixie + 3 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)
Lucky 15 = 1 Yankee + 4 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)
Lucky 31 = 1 Canadian + 5 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)
Lucky 63 = 1 Heinz + 6 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)
Lucky 127 = 1 Super Heinz + 7 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)
Lucky 255 = 1 Goliath + 8 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

https://bong88.de/cac-tai-khoan-dung-thu-bong88/

Trixie

Một cược Trixie bao gồm 4 cược với 3 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 3 Cược đôi
 2. 1 Cược ba

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Yankee

Một cược Yankee bao gồm 11 cược với 4 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 6 Cược đôi
 2. 4 Cược ba
 3. 1 Cược gộp bốn

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Canadian

Một cược Canadian (còn được gọi là Super Yankee) bao gồm 26 cược với 5 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 10 Cược đôi
 2. 10 Cược ba
 3. 5 Cược gộp bốn
 4. 1 Cược gộp năm

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Heinz

Một cược Heinz bao gồm 57 cược với 6 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 15 Cược đôi
 2. 20 Cược ba
 3. 15 Cược gộp bốn
 4. 6 Cược gộp năm
 5. 1 Cược gộp sáu

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

 

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Super Heinz

Một cược Super Heinz bao gồm 120 cược với 7 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 21 Cược đôi
 2. 35 Cược ba
 3. 35 Cược gộp bốn
 4. 21 Cược gộp năm
 5. 7 Cược gộp sáus
 6. 1 Cược gộp bảy

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Goliath

Một cược Goliath bao gồm 247 cược với 8 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

 1. 28 Cược đôi
 2. 56 Cược ba
 3. 70 Cược gộp bốns
 4. 56 Cược gộp năm
 5. 28 Cược gộp sáus
 6. 8 Cược gộp bảy
 7. 1 Cược gộp tám

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng
Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

Bảng kết hợp cược xiên

Hướng dẫn Cá Cược Tổng Hợp

 

Trả lời